DONACIJE I OSIGURANJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

DONACIJE ZA REDOVNO ŠKOLOVANjE UČENICI UPLAĆUJU NA RAČUN BROJ

840-4585760-67

500,00 DINARA

UPLAĆUJU EKONOMSKI TEHNIČARI (III-1 I IV-1), KONOBARI I TRGOVCI

900,00 DINARA

UPLAĆUJU EKONOMSKI TEHNIČARI (I-1 I II-1), POSLOVNI ADMINISTRATORI, FINANSIJSKI ADMINISTRATORI, KOMERCIJALISTI I KUVARI

U POZIVU NA BROJ UČENICI PIŠU RAZRED I ODELjENjE, NPR. I-1 UPISUJE 1-1

OSIGURANJE  UČENICI UPLAĆUJU NA RAČUN BROJ

840-1714760-49

300,00 DINARA

U POZIVU NA BROJ UČENICI PIŠU RAZRED I ODELjENjE, NPR. I-1 UPISUJE 1-1

 {galler y}donacija/{/gallery}