Naslovna

IZVEŠTAJ O SPOLjAŠNjEM VREDNOVANjU KVALITETA RADA ŠKOLE

10. I 11.DECEMBRA 2013.godine u  školi je izvršeno spoljašnje vrednovanje .

 Škola je u 20 standarda procenjena nivoom ostvarenosti 4, a 9 standarda je procenjeno nivoom ostvarenosti 3, što predstavlja 100% svih standarda. Dodatni standard 3.1 nije vrednovan, a među ostvarenim standardima je i 14 standarda koji su ključni za vrednovanje, što predstavlja 100%. Svi istaknuti ključni standardi su ostvareni.

NA OSNOVU SVEGA  NAVEDENOG, OPŠTI KVALITET ŠKOLE SE OCENjUJE OCENOM 4.

Kućni red 

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika

Vreme početka i zavšetka časova

Pravila ponašanja u kabinetima

Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog rada (,,Službeni glasnik RS, br. 88/17 i 27/18 – i dr. zakon)