• 1 Обавештење
  • 2 Обавештење
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  • 3 Обавештење
  • 4 Обавештење
  • 5 Обавештење
baner

 

Srednja ekonomska škola u Somboru je osnovana 1888. godine. Reorganizacijom srednjeg obrazovanja došlo je do integracije 1977. godine Ekonomske škole Sombor i Školskog centra za kadrove u robnom prometu Sombor i formiranja obrazovnog centra “25. maj” za zajedničko srednje obrazovanje i vaspitanje i pozivno usmereno obrazovanje i vaspitanje srednjeg stupnja u tercijarnim delatnostima, robnom i novčanom prometu. Od tada se u novoformiranoj školi obrazuju pored ekonomske struke i učenici trgovinske i ugostiteljske struke. Škola je te godine preseljena u zgradu na Apatinskom putu broj 90 gde se i danas nalazi. Od septembra 1983. godine ponovnom reorganizacijom srednjeg obrazovanja u školi se obrazuju učenici pravne i birotehničke struke, koji su školovanje završili 1992/93. godini. Od školske 1993/94. godine u školi se obrazuju samo učenici za područje rada ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Od marta 1993. godine škola posluje pod nazivom SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR.
Školske 2007/2008. godine u školu je upisano 747 učenika u 29 odeljenja u dva područja rada: ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.
Škola raspolaže sa dovoljno prostora za odvijanje nastave.Radi se samo u prepodnevnoj smeni.Poslednjih godina je dosta urađeno na poboljšanju uslova za rad: kompletno je zamenjena stolarija,postavljen laminat, uređeni sanitarni čvorovi za učenike, opremljeni novi kabineti za nastavu informatike, kuvarstva...
Kolektiv Srednje ekonomske škole broji 80 zaposlenih. Svi nastavni predmetni su „pokriveni „ stručnim kadrom.Stručno usavršavanje zaposlenih odvija se kontinuirano učešćem na forumima(ogledna odeljenja), seminarima,sastancima...
Početkom školske 2008/2009.godine Srednja ekonomska škola slavi 120 godina svog postojanja.Polako se sumiraju rezultati, uspesi, nagrade,priznanja....
Poslednjih godina Srednja ekonomska škola je prisutna u svim domenima školskog života, reformi stručnog obrazovanja, medijima.
U školi se paralelno realizuje više projekata značajnih za razvoj i unapređenje nastave, prekogranične saradnje, multikulturalnosti, tolerancije...( Projekat „Jačanje kvaliteta i razvoj ljudskih resursa u ugostiteljstvu i prehrani“ ; Projekat „ Multiplikacija – Živeti tolerantno“)
Učenici naše škole osvajaju prva mesta na republičkim takmičenjima iz mnogih predmeta (matematika, računovodstvo, ekonomija, književnost...)Škola se takođe pokazala i kao vrstan domaćin u organizaciji raznih takmičenja, stručnih usavršavanja, Festivala tradicionalne hrane.
U školi aktivno radi Učenički parlament, odvijaju se razne sekcije, sportske aktivnosti,radionice...
Misija škole je stručno obrazovanje mladih ljudi,spremnih da odgovore zahtevima posla u skladu sa evropskim standardima ili da nastave dalje školovanje.  

REZIME
Srednja Ekonomska škola je 8.11.2007.god. dobila priznanje „Đorđe Natošević“ za školsku 2006/2007.god za inovacije i postignute rezultate u obrazovno – vaspitnom radu.
SNAGE ŠKOLE
*tradicija škole i postignuti uspesi i rezultati učenika na takmičenjima i prijemnim ispitima
*aktivno učešće škole u aktuelnoj reformi škola
*pozitivni odnosi saradnje,sloge i tolerantnosti u školi
*postojeći atraktivni smerovi u školi i ogledna odeljenja
*kvalitetan,stručan nastavni kadar
*konkurentna škola
*opremljenost škole informatičkom opremom
*permanentna edukacija predmetnih profesora-veliki broj učesnika,ali
i organizatora i voditelja seminara
*kvalitetna saradnja sa roditeljima
*škola raspolaže sa dovoljno prostora
*realizacija Projekata, kojima se apliciralo na sredstva EU i drugih donatora
Copyright © 2020. Средња економска школа Сомбор Rights Reserved.


Facebook