• 1 Обавештење
  • 2 Обавештење
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
  • 3 Обавештење
  • 4 Обавештење
  • 5 Обавештење
baner

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Obrazovni profil : Poslovni administrator

Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji,organizaciji i menadžmentu preduzeća.Pored neophodnih stručnih znanja,praktične veštine neophodne za obavljanje administrativnih poslova učenici ovog profila stiču u okviru virtuelnog preduzeća za obuku.U virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi nabavne,prodajne,knjigovodstvene i službe opšte pravnih poslova.Tako učenici dobijaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku poslovanja preduzeća. Radno mesto poslovni administratori nalaze u malim i srednjim preduzećima koja se bave različitim privrednim i vanprivrednim delatnostima.

Obrazovni profil: Finansijski administrator

Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko – računovodstvenih poslova: obavljanje platnog prometa,sprovođenje svih oblika knjigovodstvenih evidencija,praćenje i kontrola poslovanja preduzeća...Navedene veštine i znanja učenici stiču kroz sledeće nastavne predmete: računovodstvo,finansijsko poslovanje,revizija i kontrola,ekonomika preduzeća, kancelarijsko poslovanje,statistika, pravo...

Praktične veštine se i u ovom smeru stiču kroz simulaciju poslova stvarnog preduzeća ( poslovi iz oblasti računovodstva i finansija).

Finansijski administratori nalaze radno mesto u računovodstvenim službama preduzeća različitih delatnosti,kao i u bankama,osiguravajućim kompanijama,ustanovama,udruženjima, a naročito u agencijama koje pružaju knjigovodstvene usluge ili obavljaju revizije.

Obrazovni profil: Ekonomski tehničar

Smer ekonomski tehničar je jedan od najstarijih obrazovnih profila u školi.  Još uvek atraktivan i privlačan učenicima jer omogućuje upis na mnoge druge fakultete i daje dobru osnovu za zaposlenje.


Obrazovni profil: Komercijalista

Izborom zanimanja komercijalista učenici stiču znanja o poslovima svih sektora veletrgovinskog i spoljnotrgovinskog preduzeća u okviru sledećih uže stručnih predmeta: trgovina,računovodstvo u trgovini, organizacija nabavke i prodaje,spoljna trgovina,međunarodna špedicija, obuka u virtuelnom preduzeću.

U okviru ovih predmeta učenici uče kako da nabavljaju i prodaju robu na unutrašnjem i spoljnom tržištu,kako da pridobiju i zadrže kupca,kako da komuniciraju sa poslovnim partnerima, da vode evidencije nabavke,prodaje i skladištenja...U okviru virtuelnog preduzeća se stiču praktična znanja kroz rad u četiri službe: nabavna,prodajna,skladišna i knjigoodstvena služba.

Područje rada:  Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Obrazovni profil: Kuvar

Opremanjem kabineta za praktičnu nastavu opremom za primenu HACCP standarda u nastavi, učenicima se pruža mogućnost da praktičnu obuku obavljaju na savremenim aparatima, uređajima,prema postupcima koji odgovaraju evropskim standardima.Poboljšanjem uslova za rad, opremom kabineta podiže se nivo,kvalitet nastavnog procesa,a time i kvalitet učenika upisanih u ovaj smer.

Obrazovni profil: Trgovac

U okviru trogodišnjeg školovanja učenici koji se opredele za smer – trgovac upoznaju se sa sadržajima sledećih stručnih predmeta: ekonomika trgovina, trgovinsko poslovanje, poznavanje robe,psihologija. U toku školovanja učenici redovno obavljaju i praktičnu nastavu što ih čini spremnim da odgovore zahtevima tržišta ( tržni centri, prodavnice...)

Obrazovni profil :Konobar

U toku  trogodišnjeg školovanja za smer konobar učenici se osposobljavaju za prijem,prihvat i kvalitetno usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima.Z a ovaj smer je karakterističan veći broj časova namenjen praksi koju učenici obavljaju u školi, ali  i u mnogim ugostiteljskim objektima u gradu. Samim tim, učenicima se pruža šansa da već u toku školovanja  svojim radom i  zalaganjem obezbede sebi buduće radno mesto.Većina učenika nakon ovog završenog smera nađe sebi posao.

Copyright © 2020. Средња економска школа Сомбор Rights Reserved.


Facebook