IZVEŠTAJ O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA ZA 2010/2011 GODINU

 

Učenički parlament Srednje ekonomske škole se redovno sastajao na inicijativu učenika, članova parlamenta, nastavnika-koordinatora i rukovodstva škole u školskoj 2010/2011 godini, o čemu postoji evidencija u dnevniku rada učeničkog parlamenta. Plan rada učeničkog parlamenta za 2010/2011 godinu je ispoštovan. Osim toga, sastajao se po potrebi da bi organizovao ili učestvovao u humanitarnim akcijama.

Ove godine najaktivniji su bili maturanti po pitanju organizovanja maturske večeri, i budući maturanti po pitanju organizovanja maturske ekskurzije. Osim toga, pripadnici odeljenja trećeg razreda pokazali su izuzetnu humanitarnu inicijativu, učestvujući u projektu Somborskog edukativnog centra pod nazivom „Zdravo, zovem se omladinski rad“, kao i u drugim humanitarnim akcijama za pomoć učenicima naše škole, udruženju distrofičara i deci bez roditeljskog staranja. Inicijativa za ovu akciju za prikupljanje novogodišnjih paketića za decu u domu „Mika Antić“ u Somboru potekla je od učenika i nastavnika naše škole i pokazala se kao veliki uspeh. Učenici su izrazili želju da ova akcija postane tradicionalna. U junu 2011 godine učeničkip parlament je konkurisao za projekat „Mladi su zakon“ koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom. Učenici pripadnici parlamenta su osmislili akciju pod nazivom „U našem srcu ima mesta za sve“ koja promoviše inkluzivno obrazovanje. Veoma je bitno i to što će u samoj akciji učestvovati i deca sa poteškoćama u razvoju koja su učenici naše škole. Deo projeka je prenet u plan rada učeničkog parlamenta za 2011/2012 jer će se planirana akcija održati 26. septembra 2011. godine. Učenici članovi učeničkog parlamenta učestvovali su u redovnom radu škole na sastancima školskog odbora o čemu postoji evidencija u zapisnicima sa sastanaka školskog odbora. Parlament je učestvovao i u panel diskusiji na temu obrazovanja u organizaciji naše škole kao i na pres-konferenciji RECEKO tima na temu „Sa mature pravo na posao“. Svoju aktivnost učenički parlament će nastaviti i u narednoj školskoj godini, trudeći se da bude još aktivniji i uključeniji u rad škole, a svoj plan i program upotpuniće novim idejama i aktivnostima.