PRIMER KAKO TREBA DA IZGLEDA I DA SE POPUNI UPLATNICA ZA EKSKURZIJU