Školski čas za ekološke teme

Dobra saradnja Srednje Ekonomske Škole i JKP „Čistoće“ nastavljena je i kroz aktivnosti kampanje „Reciklaža nije blamaža“, koju je preduzeće ove godine pokrenulo u gradu i naseljenim mestima. Cilj kampanje je motivisati što veći broja sugrađana na selekciju, sakupljanje i predaju ambalažnog otpada i sekundarnih sirovina u Reciklažni Centar JKP „Čistoće“.

 

Učenici osnovnih i srednjih škola su jedna od ciljnih grupa u sprovođenju ove kampanje, a podrška rukovodstava osnovnih i srednjih škole, entuzijazam i volja učenika, nastavnika i profesora, potvrda su uspešnosti, celokupne aktivnosti. Svakako da je nepotrebno napomenuti da Srednja Ekonomska Škola prednjači u ovim aktivnostima na teritoriji Grada Sombora pa i šire, a akcije i kampanje pokrenute od strane JKP „Čistoće“ su skoro uvek prvi podržavali.

U okviru planiranih aktivnosti, u Srednjoj Ekonomskoj Školi je održano predavanje učenicima prvih razreda, na kome su prezentovani dosadašnji rezultati i ukazano na značaj, važnost i načine selekcije reciklabilnih materijala.

Prezentaciju reuzltata kampanje i predavanje održao je rukovodilac Sektora za planiranje razvoj i investicije u JKP, sci Andrija Penzeš sa saradnicima, a učenici su pokazali solidno predznanje i aktivno se uključili u prezentaciju.

Sa rukovodstvom škole dogovorena je još konkretnija saradnja, a naročito u oblasti bezbednog upravljanja reciklažnim, komunalnim i opasnim otpadom