STRUČNO USAVRŠAVANJE U BAJI

 Dana 10. aprila 2019. godine predstavnici Srednje ekonomske škole Sombor su prisustvovali stručnim predavanjima, organizovanim u svrhu održivosti projekta “Gastro-klub”,  (Project ID: HUSRB/1203/211/162, Project acronym: Gastro-club), finansiranog iz sredstava EU, programa preko-granične saranje HU-SRB.

 

Predstavnici škole na stručnim predavanjima imali supriliku da se upoznaju sa;

  • - najvećom Evropskom prežom privrednog razvoja  - Enterprise Europe Network,
  • - pripremi tradicionalnih na svremni način (predavač Mészáros Attila, stručni nastavnik iz  Bányai Júlia stručne škole iz Baje)
  • - alergije na hranu - nova međunarodnoj „epidemija“ (predavač Mester Miklós rukovodilac u  Optimum Kkt )

Stručna predavanja su bila veoma korisna i zanimljiva.

 

 

Sombor, 10. april 2019. godine

Melita Dan ilović